جک سری 19

2 تا دوست تو یه شرکت بودن و به مدت یه ماه غذاهای تکراری میخوردن خلاصه خودکشی میکنن و همسرانشونو صدا میکنن. اولی میگه با هم مشکل داشتیم از قصد واسش غذای تکراری میپختم دومی میگه به خدا من اصن خبر نداشتم من یه ماهه که مسافرتم! این خودش واسه خودش غذا درست میکرده

=========================

طرف زن میگیره بعده 2 سال ازش میپرسن همسرت و واسه ماه عسل اول زندگی کجا بردی؟ میگه شمال. میگن خوب امسال واسه سالگردش میخوای چی کا کنی؟ میگه هیچی میرم از شمال میارمش دلم واسش تنگ شده!!!

=========================

به طرف میگن اگه سردت بشه چی کار می کنی؟ میگه میرم نزدیگه بخاری. میگن حالا اگه خیلی سردت بشه چی؟ میگه هیچی بخاری و روشن میکنم. دیگه چاره ای نیست!

=========================

از یکی میپرسن آقا کامپیوتر بلدی؟ میگه آره بابا کاری نداره که. میگن اه خدا خیرت بده روشنش کن من یه سوال دارم. میگه اوووو دیگه تا اون حد که بلد نیستم!