جوک باحال اردیبهشت 91

دانشجویان گرامی به لحظات ملکوتی ” غلط کردم از ترم بعد میخونم” نزدیک میشویم!!

دقت کردین وقتی داری درس میخونی و به یه صفحه عکس دار میرسی چه حالی میکنی که اون صفحه نصفست…!

نزدیک امتحان :
(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)
سه دقیقه قبل امتحان :
(O.O) (O.O) (O.O) (O.O) (O.O) (O.O)
موقع امتحان :
(←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)
وقتی مراقب داره میاد :
(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
آخر امتحان :
(͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏