تفاوت شب امتحان در خوابگاه پسران و دختران!

در خوابگاه دختران : وواااااااااااااای فقط 20 بار از روش تونستم بخونم حالا چی کار کنم فرداااا؟

 

در خوابگاه پسران : دادا؟ راسته میگن شایعه شده که فردا امتحانه؟؟؟