آیا میدانید طنز!

آیا میدانید نخست وزیر به انگلیسی چی میشه؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میشه : First And Under !!!