په نه په قهوه تلخ

رفتم سوپر میگم آقا قهوه جدید اومده؟ طرف میگه سریالش؟ اومدم بگم پ... گفت زهر مار برو بیرون بچه پرو

خیلی متین گفتم آقا من فقط می خواستم بگم پدر جان سریال باحالیه بیارش

طرف کلی معذرت خواهی کرد گفت پس اگه اومد خبرت کنم؟

منم گفتم پ ن پ اگه اومد بگو کبوتر خبرش و بهم بده!

این و گفتم و در رفتم :دی