جک سری 19

2 تا دوست تو یه شرکت بودن و به مدت یه ماه غذاهای تکراری میخوردن خلاصه خودکشی میکنن و همسرانشونو صدا میکنن. اولی میگه با هم مشکل داشتیم از قصد واسش غذای تکراری میپختم دومی میگه به خدا من اصن خبر نداشتم من یه ماهه که مسافرتم! این خودش واسه خودش غذا درست میکرده

=========================

طرف زن میگیره بعده 2 سال ازش میپرسن همسرت و واسه ماه عسل اول زندگی کجا بردی؟ میگه شمال. میگن خوب امسال واسه سالگردش میخوای چی کا کنی؟ میگه هیچی میرم از شمال میارمش دلم واسش تنگ شده!!!

=========================

به طرف میگن اگه سردت بشه چی کار می کنی؟ میگه میرم نزدیگه بخاری. میگن حالا اگه خیلی سردت بشه چی؟ میگه هیچی بخاری و روشن میکنم. دیگه چاره ای نیست!

=========================

از یکی میپرسن آقا کامپیوتر بلدی؟ میگه آره بابا کاری نداره که. میگن اه خدا خیرت بده روشنش کن من یه سوال دارم. میگه اوووو دیگه تا اون حد که بلد نیستم!

  
بنز یا موتور؟؟؟

یه روز یه آقایی سوار بر بنز آخرین مدلش داشته با سرعت 180 کیلومتر تو اتوبان رانندگی می کرده که یه هو یه متور گازی از بغلش سبقت می گیره. طرف اعصابش خورد می شه سرعتش و به 200 میرسونه اما بعد از چند دقیقه دوباره موتور گازی ازش سبقت می گیره!!

سرعت بنز رو به 220 می رسونه اما بازم مرد ازش جتو می زنه!!! راننده بنز اعصابش خورد می شه و از راننده موتور خواهش می کنه که بزنه کنار و ازش می پرسه : آقا من نوکرتم یه سوال داشتم فقط بهم بگو تو چی کا کردی که 3 دفه از من سبقت گرفتی؟؟؟ 

موتور سوار میگه : خدا خیرت بده که ماشین و نگه داشتی آخه کش شلوارم به آینه ماشینت گیر کرده بود جدا ام نمی شد!!!!!!!