پ ن پ سری 9

دندونم درد گرفته خفن دست گذاشتم روش با آه و ناله...رفیقم میگه دندون درد داری؟...میگم پـَـ نـَـ پـَـ فکم از جاش در اومده نگه داشتم نیفته!

=========================

با دوستم رفتیم لب زاینده رود میگه این مرغابیا پرواز کردن اومدن اینجا ؟ پـَـ نـَـ پـَـ نذر داشتن با پای پیاده اومدن اصفهان

=========================

لب رودخونه نشستم قلابو انداختم تو آب. یکی رد می شده. می پرسه: داری ماهی می گیری؟ می گم: پـَـ نـَـ پـَـ دارم به کرمم شنا یاد می دم!

=========================

لیلی به مجنون میگه : همه این کارا رو می کنی برا من ؟ مجنون : پـَـ نـَـ پـَـ من عاشق آنجلینا جولی ام ، تو حریف تمرینی هستی

=========================

دوستمو بعد سه هفته دیدم با یه چسب سفید رو بینیش.میگم به سلامتی بینیتو عمل کردی؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ بستنی خوردم یادم رفته بینیمو پاک کنم!!!!

=========================

به همکارم میگم نمایشگاه اتومبیل افتتاح شده. میگه اتومبیلهای فروشی؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ اتومبیلهای خوردنی.

/ 1 نظر / 29 بازدید
هزاران گنج

[دست][دست][دست][خنده][خنده][خنده][خنده] خیلی قشنگ بودند مرسی