ضد پسر

یعنی اینقدی که پسرا به موهاشون میرسن
ااگه به یه بوته شلغم رسیده بودن الان هلو می داد!! کلافه

/ 7 نظر / 46 بازدید
حانی

دقیقا [نیشخند]

arzo

[خنده][خنده][خنده]

zh

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

شقث

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

سروناز

یعنی واقعا باهات حال کردم.اییییییییول!!!!!!!!!!!!!!!!

پریسا

ههههههههههههههه واقعا[تایید][خوشمزه][نیشخند]

مهسان

خدایی خیلی یخین.همچین نوشته بودین ضدپسرمافک کردیم .......