آیا میدانید نیوتن ثابت کرد پاسکال است!

 

یه روز اینشتین و نیوتن داشتن با هم قایم موشک بازی می کردن. 

انیشتن چشم می ذاره و نیوتن می ره پشت سر انیشتن یه مربع به ضلع یک متر می کشه و توی اون مربع می ایسته ! 

وقتی شمارش انیشتن تموم می شه بر می گرده و نیوتن رو می بینه!  

اینشتین می گه : نیوتن ! سوک سوک ! 

نیوتن می گه : من نیوتن نیستم ! 

الان ثابت می کنم : مساحت این مربع 1 متر در 1 متر می شه 1 متر مربع و من هم که روی این مربع ایستادم ! بنابراین نیوتن بر متر مربع می شه پاسکال !!!

 

 

نیوتن

/ 0 نظر / 22 بازدید