بنز یا موتور؟؟؟

یه روز یه آقایی سوار بر بنز آخرین مدلش داشته با سرعت 180 کیلومتر تو اتوبان رانندگی می کرده که یه هو یه متور گازی از بغلش سبقت می گیره. طرف اعصابش خورد می شه سرعتش و به 200 میرسونه اما بعد از چند دقیقه دوباره موتور گازی ازش سبقت می گیره!!

سرعت بنز رو به 220 می رسونه اما بازم مرد ازش جتو می زنه!!! راننده بنز اعصابش خورد می شه و از راننده موتور خواهش می کنه که بزنه کنار و ازش می پرسه : آقا من نوکرتم یه سوال داشتم فقط بهم بگو تو چی کا کردی که 3 دفه از من سبقت گرفتی؟؟؟ 

موتور سوار میگه : خدا خیرت بده که ماشین و نگه داشتی آخه کش شلوارم به آینه ماشینت گیر کرده بود جدا ام نمی شد!!!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید