جوک سری 14

آقای متعجب میگه واقعا عجیبه! 

میگن چی عجیبه؟

میگه 100000 تا تماشاگر 22 تا بازیکن 4 تا داور!

میگن خوب این چیش عجیبه؟

میگه این همه آدم تو ورزشگاه گنجشکه چرا رو سره من خرابکاری کرده نمی دونم!!!!

=========================

غضنفر میره دکتر میگه آقای دکتر من مشکل روحی پیدا کردم هیچکس من و تحویل نمیگیره

دکتره زنگ میزنه به منشیش میگه لطف کنین نفر بعدی!!!

=========================

از یه بنده خدایی می پرسن چند تا بچه داری؟ میگه 3 تا اما 4 تا انگشتش و نشون میده میگن آقا این که 4 تاس میگه نه بابا این بچه همسایس اما همش خونه ماس!

=========================

غضنفر داشته از بقل یه چاهی رد میشده می شنوه یکی اون تو هی داد میزنه کمک توروخدا کمکم کنین. غضنفر میره سرش و میکنه تو چاه میگه حیف من آدم دلرهمیم اما آخه احمق جان ته چاه جای گدایی کردنه؟ بعدشم یه هزاری میندازه تو چاه!!!


/ 0 نظر / 3 بازدید