جوک جدید

به غضنفر میگن یه موجود نام ببر میگه یخ!!!! میگن آقا یخ موجود نیستااا میگه چرا خودم تا حالا 100 دفعه دیدم رو تابلو نوشتن یخ موجود است!

.........................................................................................................................

 

سیگاریه میره مغزه لباس فروشی میگه آقا ببخشید شلوار نخی دارین؟ طرف میگه بله داریم میگه قوربونت یه 2 نخ بده!!!!

..........................................................................................................................

پسره تو خاستگاری از دختره می پرسه خانوم اسم شما چیه؟ دختره میگه من اسمم تو همه باغچه ها هست. پسره میگه آهااااان شلنگم اسم قشنگیه!!!!!!!

.....................................................................................................................

غضنفر میمیره میره اون دنیا میگن چی شد مردی؟ میگه شیر خوردم میگن ای بابا شیره فاسد بود؟ میگه نه باب داشتم شیر میخوردم گاوه نشست!!!!

....................................................................................................................

نصیحت یک شوهر به همسرش : 

اگه یه وقتی یه جایی تو خونه یه سوسک دیدی یا دمپایی نزن تو سرش!!! از کنارش رد شو و اصن محلش نده این واسش از 100 تا فحش بدتره!!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید