پ ن پ سری 8

کتاب فروشی میگم بوف کور دارین؟ مکیگه کتابشو؟ گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ خودشو ، چشم پزشک هستم اومدم وضعیت چشاشو چک کنم

=========================

به رفیقم گفتم دیروز پریروزا یه ماشین پلیس داشت یه طرفه میرفت. گفت خیابونو؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ داشت یه طرفه میرفت به قاضی داد زدم گفتم تو باید حرفای منم بشنوی!

=========================

تو محل دعوا شده طرف با چوب گذاشته دنبال یکی. یارو اومده میپرسه دعوا شده ؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ دارن گرگم به هوا بازی می کنن. اونی که داره فرار میکنه میخواد سک سک کنه اونی که چوب دسشه نمی زاره.

=========================

رفتیم مسافرت، تو خیابونای شهر گم شدیم. بلاخره با هزار بدبختی یه کتابفروشی پیدا کردم. رفتم به فروشندهه می گم نقشه دارید؟؟؟ می پرسه نقشه ی جغرافیایی؟؟؟     پـَـ نـَـ پـَـ یه نقشه ی شیطانی برای دزدی بانک میخواستم.

=========================

رفتم بانک میگم اقا یه فیش بده،میگه فیش واسه پول ریختن؟؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ فیش واسه پشت تلوزیون میخواستم

=========================

دارم واسه دختر خالم تعریف میکنم می گم : دیشب داشت یه راز بقا نشون میداد. شیره حمله کرد به یه گله آهو یکی شونو گرفت می گه: بقیه چی؟ فرار کردن؟ پـَـ نـَـ پـَـ موبایلاشونو درآوردنو فیلم گرفتن از صحنه واسه بقیه حیوونای جنگل بلوتوث کنن..!

=========================

به دوستم زنگ زدم میگم شب میام دنبالت چندتا بوق میزنم بیا پایین بریم بگردیم. میگه ماشین خریدی ؟؟؟ پـَـ نـَـ پـَـ بوق خریدم !

=========================

/ 0 نظر / 39 بازدید