طنز سرکاری

اگه کسی بهت گفت خوشگل, اول یه لبخند ملایم بزن بعد با مشت بزن تو چشمش تا دیگه مسخرت نکنه..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتى بارون میاد همه چى قشنگ میشه 

تو، هم برو زیرش شاید یه فرجى بشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیچ جاده ، آخر راه نیست ! 

مگر اینکه تو نپیچی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی یه سیب گاز می زنی و یه کرم درسته می بینی ناراحت نشو ... 

وقتی ناراحت بشو که یه سیب گاز می زنی و یه کرم نصفه می بینی ....

/ 0 نظر / 4 بازدید