اس ام اس سرکاری جدید

ازسلطان جنگل به جوجه اردک زشت اگه زنده ای پیام بده...

اگه یه روز صبح خیلی خوشحال از خواب بلند شدی و دیدی نه غمی، نه زنی ،نه بدهی،نه دردی. بدون: دیشب تو خواب مردی! روحت شاد و یادت گرامی!

/ 0 نظر / 26 بازدید