قهوه تلخ

اس ام اس ما را باز می کنی؟ بدهم پدرت را در بیاورند پدر سوخته. می دهم پدر پدر سوخته ات را در بیاورند اس ام اس ما را می خوانی؟ پاکش کن پدر سوخته، تو خجالت نمی کشی پدرسوخته؟! اس ام اس ما را پاک می کنی؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید