جک سری 13

یه دزدی داشته فرار می کرده مسیرش میخوره به قبرستون و میره میشینه بالا سره یه قبری هی میزنه تو سرش میگه باباااا باباااااا خلاصه پلیس میرسه و سریع دستگیرش میکنه میگه من کاری نکردم من عزادارم من بابام مرده. ماموره میگه آخی بیچاره بابات زیادی جوون مرگ شده بابات 7 سالش بوده مرده؟!!!

=========================

میگن غضنفرو میبینن وسط یه خیابون هی پاش و میکوبیده رو یه بیل هی بیله میخورده تو سرش و دوباره همین کار و میکرده. یه لحظه به خودش میاد میبینه همه دارن میخندن. شاکی میشه میگه نامردا به جای اینکه بخندین بیاین جدامون کنین!!!!

=========================

غضنفر افتاده بود رو یکی همین جوری داشته کتکش میزده و هی داد میزده کمک کمک کمک

یکی میرسه بهش میگه آقا تو که داری میزنیش دیگه کمک کمکت واسه چیه؟ میگه آخه شما نمیدونین گفته اگه بلند شم پوستتو میکنم!

=========================

یه بچه به مامانش میگه ماماااان این آقاهه کچله. مامانش میگه اااه زشته مامانی میفهمه پسر میگه اااه مگه تاحالا نفهمیده؟!!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید