پـَـ نـَـ پـَـ

نیم ساعت از کلاس گذشته به دوستم اس دادم نمیای؟ جواب داده مگه شروع شده؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ مدیر آموزشگاه دستور داده تا تو نیای هیچ کلاسی تشکیل نشه!
***************************

پایان ناممو بردم به مدیر گروه نشون دادم میگه از اینترنت دانلود کردی گفتم پـَـ نـَـ پـَـ بسی رنج بردم در این سال سی نوشتم پایان نامه ای به این راستی ...
***************************

از یک نفر پرسیدم آقا ببخشید اینجا عابر بانک کجاست؟ میگه میخوای پول بگیری؟ گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ میخوام شمع روشن کنم حاجت بگیرم
***************************

دارم رو تردمیل میدووم یارو میگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم
***************************

به خواهرم اسمس زدم: اینجا داره برف میاد. جواب داده: نشسته؟ جواب دادم: پـَـ نـَـ پـَـ وایستاده منتظره اول شما بفرمایین
***************************

رفتم کارواش میگم فیش بده، میگه فیش برا کارواش، میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماهی می خوام داشتم امتحان می کردم انگلیسیت در چه حدیه!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
ماریا

وبلاگ باحالی داری خیلی خوشم اومد.اگه تونستی حتما به وبلاگ منم بیا.

مریم

جالب بود

مریم

جالب بود