20 راه برای ذله کردن خواهر، برادرها!

8. وقتی درحمام هست چراغ حمام راخاموش کنید وبگویید برق رفت

9. آهنگهایی که آنها از آن متنفر هستند را گوش بدهید

10. وقتی خواب است آهنگ بلند کنید.

11. هرموقع در کار شما فضولی کردند بگویید بدرد بچه‌های زیر سه سال نمی خوره

12. با موبایل او ساعتها حرف بزنید بعد آخر ماه او را نصیحت کنید و بگویید : آخه بچه تو چقدر با این تلفن حرف میزنی؟ 

13. تا میتونین خوراکی مورد علاقشو جلوش بخورین و به اونم ندین

14. هر وقت از شما چیزی خواستند توجه نکنید بعد بگویید : چی؟

15. تو چشاش نگاه کنید و با دهن باز غذا بخورید

16. وسط چله تابستون کولر و خاموش کنین روش پتو بندازین

17. وقتی خونه نیست برین وسایل اتاقش و کامل بریزین بهم

18. پنجشنبه شبها ساعتش و واسه 6:40 دقیقه صبح کوک کنین 

19. وقتی میخواد بره مهمونی و خیلی عجله داره یه وسیله مهمش و قایم کنین

20. یه سوالی و ازش بپرسین بعد که کامل توضیح داد بهش بگین : برو بابا این و که خودمم می دونستم. چی یاد میدن بهت تو اون دانشگاه؟؟؟

/ 1 نظر / 34 بازدید
ارمین

خیلی قدیمی وچرت بود[عصبانی][عصبانی][عصبانی]