جوک سری 15

بچه خسیسه به باباش میگه بابا 10 تومن میدی میخوام برم بیرون؟

باباش میگه چی 9 تومن؟ مگه خرج بیرون چه قدره که تو 8 تومن میخوای؟ همه بچه های مردم 7 تومن میگیرن از باباشون تو 6 تومن میخوای؟ 5 تومنم خیلی پوله بیا این 4 تومن و بگیر اما زیاد خرج نکن! 

تازه وقتی بچه هه پول و میشمره میبینه 3 تومنه!!!!

=========================

آقای خنگول داشته زیر آب غواصی میکرده کوسه هه میرسه بهش میگه خیلی مخلصیم خنگول جان! خنگول شاکی میشه میگه ای بابا زیر آبم ولمون نمیکنین؟ از کجا فهمیدی من کیم؟ میگه آخه هیچ آدم عاقلی به جای کپسول اکسیژن کپسول گاز به خودش وصل نمیکنه

=========================

یکی داشته از جلوی یه چاهی رد میشده میبینه آقای دردسر وایساده دم چاه و هی میگه 7، 7، 7، 7... ازش میپرسه آقا اینجا چه خبره؟ یقش و میگیره میندازش تو چاه میگه 8، 8، 8، 8 ...

=========================

یه بنده خدایی تو خیابون یه نقطه آبی رو دیوار نظرش و به شدت جلب میکنه هرچی دقت میکنه نمیفهمه چیه تا خلاصه وقتی با ذره بین به ماجرا نگاه میکنه میبینه یه مورچه ای تیریپ لی زده وایساده داره هر هر بهش میخنده

/ 1 نظر / 7 بازدید
احسان

توی زندگی بعضی چیز ها بزرگ ، بعضی چیز ها کوچک ، بعضی چیز ها ساده و بعضی چیز ها مهم هستند بزرگ مثل عشق کوچک مثل غم ... ساده مثل من مهم مثل تو ...