جک

غضنفر با دوستش میرن یه رستوران با کلاس 2 تا نوشابه سفارش می دن بعد ساندویچ خودشون و از تو کیف در میارن و شروع میکنن به خوردن. گارسون میاد میگه آقا ببخشید شما نمیتونین اینجا ساندویچ خودتون و بخورین! غضنفر یه نگاه به دوستش میکنه و ساندویچاشون  و با هم عوض می کنن!!!

=========================

از پسر کوچولو ه می پرسن بزرگترین مشکل زندگیت چیه؟ میگه شبا که نمی خوام بخوابم مامانم به زور من و می خوابونه صبح ها هم که نمی خوام پاشم به زور من و از خواب بیدار می کنه!

=========================

به غضنفر می گن احمق به نظرت کیه؟ میگه کسی که به یه چیزی اعتماد کامل داشته باشه. میگن مطمئنی؟ میگه 100%!!!

=========================

2 تا دیوونه با هم صحبت می کنن اولی به دومی میگه چرا جوابم و نمی دی؟ مگه کری؟ دومی میگه نه اون داداشم احمد که کره من لالم!

=========================

معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، می‌گوید: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته!

/ 1 نظر / 34 بازدید
سکینه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شلام شقد قشنگ بود مطلبت[قهقهه]