جوک

غضنفر زنگ می زنه فرودگاه و می گه: ببخشید از اینجا تا تهران چقدر راهه؟
کارمنده می گه: یه لحظه...
غضنفر می گه: خب خیلی ممنون! و قطع می کنه!!

------------------------------------------------------------

بچه:مامان اون آقاروببین کچله!!!!

مامان: هیس…میفهمه

بچه: اه…مگه تا حالا نفهمیده

------------------------------------------------------------

مادر پسره براش می ره خواستگاری، پدر دختر می پرسه: خوب پسرتون چه کاره هست؟
مادره می گه: پسرم دیپلماته.
پدر دختر می گه: اوه چه عالی! یعنی چه کار می کنه؟
مادره می گه: یعنی از وقتی پسرم دیپلمش رو گرفته، همین طوری ماته!

------------------------------------------------------------

چک نوشتن حیف نون:
231000 ریال
معادل دو سه هزار تومان.

/ 0 نظر / 2 بازدید