پ نه پ خرداد 91

سر کلاس کیفمو گذاشتم ردیف جلو برای دوستم جا گرفتم. طرف اومده میگه: جا گرفتی؟! پ ن پ نگران بودم کیفم از این پشت، تخته رو خوب نبینه !!

لباس خریدم . کارته عابرمو گذاشتم رو میز میگم 2015 . میگه رمز کارتته.؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ تلفنمه . شب زنگ بزنی لاو بترکونیم !

مامانم زنگ زده میگه کجایی؟گفتم با بهروز رفتم بازار گفت:بهررز رفیقت؟؟ پـَـ نـَـ پـَـ سس مایونزه بهروز

رفتم تست آواز یارو گفت یه ترانه بخون، به این فکر میکردم که چی بخونم، یارو گفت داری فک میکنی؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ این قسمت خالیه اول نواره الان شروع میشه!

تو صف بستنی فروشی بودم , یه 20 نفری تو صف بودن , یارو اومده میگه صفه ؟ پـَـــ نــه پـَـــ دیوار دفاعیه می خوان ضربه ایستگاهی بزنند !

زنگ زدم رستوران میگم 2 تا قرمه سبزی بده میگه با برنج گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ با نون باگت بده ساندویجی کنیم

منو داداشم دو قلوییم)در حال قدم زدن بودیم داداشم چند متر جلوتر از من راه میرفت یارو اول داداشمو دید اومد جلوتر منو دید, رنگش پرید برگشت گفت دو قلویید گفتم:پـَـــ نَ پـَـــ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند

از تو غسال خونه اومدم بیرون. میپرسه ببخشید شما مرده شورین؟ پـَـ نـَـ پـَـ خیار شورم

واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه :شما برای آگهی استخدام اومدین؟ گفتم پـَـَـ نَ پـَـَــــ اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین!!!!!

مامانم میگه شنیدی دختر همسایه فرار کرده؟ میگم از خونه؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ از قفس ! میگم پـَـ نـَـ پـَـ رو از کجا یاد گرفتی؟ میگه 100 بار گفتم ازخونه میری بیرون وبلاگهایی که میبینی رو ببند،

رفتم الکتریکی می گم آقا سه راهی دارین؟ میگه سه راه برق؟!!! پـَـَـ نــه پـَـَــــ سه راه آذری، دربست

رفتم نوار قلب بگیرم به پرستاره میگم قلبم سمت راسته،میگه مادرزاد اینجوریه؟ میگم پ نه پ جراحی زیبایی کردم بردمش سمت راست

رفتم سی دی بازی بخرم میگم یه بازی جنگی بده.میگه منظورت بازی بکش بکش دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ جنگ روانی منظورمه

با دوستم رفتیم کشتارگاه میگه:اه اه اینجا چه بوی گوسفندی میاد.گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ میخواستی بوی اش رشته بیا

بهش میگم واقعا بدجوری تو دلم نشستی میگه یعنی دوسم داری میگم پ نه پ میخواستم بگم پاشو درست بشین

به مامانم میگم:نمیخای واسه ما آستین بالا بزنی؟میگه:پسرم زن میخوای؟گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ گفتم آستیناتو بالا بزنی با هم مچ بندازیم ببینیم کی قوی تره

ساعت 8شبه هنوز تو شرکتم. مامانم زنگ زده به تلفن شرکت میگه هنوز شرکتی؟ میگم پـَـــ نــه پـَــ خودم که اومدم شما داری با وجدان کاریم صحبت می کنی

داشتم میوه پوست میکندم.. یهو گفتم آآخ.. مامانم میگه چی شد؟ میگم یه خط کوچولو افتاد رو انگشتم.. میگه یعنی برید؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ یه خط کوچولو داشت رد میشد، پاش گیر کرد به چاقو افتاد رو انگشتم!!!

پیرمرده سوار اتوبوس شده، پا شدم از جام! میگه بشینم یعنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ پا شدم با هم قدم بزنیم!!!!

از این سوسک کوچیکا از جلو پام رد شد …از تو جیبم دستمال درآوردم دوستم میگه میخوای بکشیش؟! پ نه پ آ بریزش بینی داره میخوام رو قالی نریزه !!!

سوال پرسیده ، یه کم مکـث کردم ، میگه داری فکر میکنی ؟! میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ صبر کن داره.... Load میشــه!--

میگه کامپیوتر خونتون و با نرم افزار خاصی ویروس کشی میکنی؟ پ ن پ میندازیمش تو آب جوش یه چندتا قل بزنه ویروسش کشته بشه!!!!

رفتم خونه دوستم کامپیوترش خرابه… میگم پاورت سوخته کامل! میگه یعنی یکی دیگه بگیرم ؟ میگم پَـــ نَ پَــــ سوختگیش جدی نیست پماد سوختگی بزنی خوب میشه...........

/ 0 نظر / 37 بازدید