پ ن پ سری 12

زنگ میزنم خونه میگم مامان چندتا تخم مرغ بزار دارم میام. میگه میخوای بخوری میگم پـَـ نـَـ پـَـ روش میخوابم جوجه شه.

=========================

رفته بودیم عروسی ،گوسفنده رو بسته بودن به درخت. رفتم پیشه گوسفنده گفتم: آخی میخوان سرتو ببرن؟ یهو گوسفنده گفت : پـَـ نـَـ پـَـ منو آوردن به عنوان دی جی خدمت کنم

=========================

با سرعت پیچیدم جلو یارو مامانم از ایینه نگاه میکنه میگه یارو دستشو اورده بیرون داره یه چیزایی میگه یعنی داره فحش میده؟ پـَـ نـَـ پـَـ داره میگه حالا دستایه بندری بره بالا

=========================

رفتم دکتر از منشیه می پرسم دکتر هست؟ میگه بله می خوایید برید پیششون؟ پـَـ نـَـ پـَـ اومدم ببینم اگه این وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزیشون رو سرمشق زندگیم قرار بدم و برم

=========================

مامان من وقتی میخواد سوال بپرسه معمولا تمام سوالات ش رو میشه با پـَـ نـَـ پـَـ جواب داد یه روز هی سوال پرسید. منم کم نیاوردم همه رو با پـَـ نـَـ پـَـ جواب دادام آخرش عصبی شده برگشته بهم میگه پـَـ نـَـ پـَـ باباته

/ 1 نظر / 30 بازدید
نجمه

بچه ها ممنون از يادداشتهاي قشنگتون