جوک سری 16

2 تا آدم علاف قرار می زارن با هم برن ورزش جامپینگ و رکورد دنیا رو بزنن. خلاصه همه مردم وایساده بودن تا جریان و تماشا کنن. یکیشون میاد لبه سکو و میپره و با سرعت بسیار زیادی میخوره زمین و میمیره!

خبرنگارا میان با رفیقش مصاحبه میکنن طرف میگه والا من نمیدونم! ما همه چیو در نظر گرفته بودیم حتی واسه احتیاط یه چند مترم طناب و بیشتر گرفتیم!!!

=========================

2 تا رفیق تو طبقه هفتم یه شرکت کار میکردن و ناراحت از غذاهای تکراری هر روز تصمیم میگیرن بعد از یه ماه خودشون و از پنجره بندازن پایین. بعدش همسرانشون و صدا میکنن و ازشون میپرسن آخه چرا؟ اولی میگه مشکل خانوادگی. دومی میگه تورو خدا من و دخالت ندین من 1 ماهه مسافرت بودم این خودش واسه خودش غذا درست میکرد!!

=========================

زنه به شوهرش میگه عزیزم تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شخصیت؟ شوهرش میگه هیچکدوم عزیزم من تورو دوست دارم!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید