لطیفه

 

به یکی میگن آقا اگه وسط دریا کوسه بهت حمله کنه چی کار می کنی؟ میگه خوب معلومه دیگه میرم بالای درخت! میگن مرد حسابی وسط اقیانوس دریا کجا بود؟ میگه مجبورم میفهمی؟ مجبورم!

 

=========================

 

غضنفر یه جفت کفش قرمز و آبی پوشیده بوده بهش میگن جریان این چیه؟ میگه والا من خودمم دقیقا نمیدونم اینهو هینم خونه دارم!!!!!

 

=========================

 

خسیسه داشته میمرده خانوادش جمع شده بودن دورش

 

به زنش میگه : زن احمد کجاس؟

 

زن : همینجا پیشته

 

مرد : زهرا کجاس؟

 

زن : اونم اینجا پیشته

 

مرد : توهم که اینجایی منم که دارم میمیرم اون چراغ دستشویی واسه چی روشنه آآآآآآآخه؟

 

=========================

 

همه جمع شده بودن دور آبشار نیاگارا ببینن کی میتونه بپره پایین. یه دفه غضنفر با سر میپره تو آب و میاد بیرون. همه خبرنگارا جمع می شن دورش میگن آقا انگیزت چی بود؟ میگه من انگیزه سرم نمیشه فقط اون کسی که هولم داد پایین و پیداش بکنم من میدونم و اون!!!!

 

=========================


/ 0 نظر / 4 بازدید