شباهت آدما با کتاب!

بعضی از آدما چاپ مجدد میشن و بعضیا هم کپی کسای دیگه ان

 

بعضیا قیمتشون فصلی تغییر میکنه

 

بعضیا هرچی میمونن ارزشمندتر میشن

 

بعضیارو باید چندین بار بخونی

 

بعضیارو باید بدی مترجم ترجمش کنه تا بفهمی اصن منظورش چیه

 

چه بخوایم چه نخوایم بعضیارو باید نخوتده بندازش دوووور

/ 0 نظر / 4 بازدید